irem

Retro Spotlight: Hammerin’ Harry

Retro Spotlight: Hammerin’ Harry

It’s Hammer time! In deze Retro Spotlight maken we kennis met Irem’s mannetje met de hamer.

Retro Spotlight: Kung-Fu Master

Retro Spotlight: Kung-Fu Master

Opperste concentratie in de Retro Spotlight deze week ter ere van Irem’s martial arts klassieker Kung-Fu Master.